II Республиканский конкурс исполнителей на тувинских национальных инструментах им.Татьяны Туматовны Балдан

Конкурсы

28 Апр.

I дугаар Республика чергелиг Т.Т. Балдан аттыг тыва хөгжүм херекселдериниӊ ойнакчыларыныӊ мөөрейиниӊ киржикчизи Калин-оол Сайдаш Аянович Эрзин кожуунуӊ Эрзин суурунга, өг-бүлезиниӊ улуг оглу болуп төрүттүнген. 
9 харлыындан тура хөөмейни сонуургап эгелээн. 12 харлыг тургаш уругларныӊ уран чүүл школазыныӊ Хөөмей клазыныӊ сургуулу болуп өөренип киргеш, тыва хөгжүм дошпулуур, игил, бызаанчыны сонуургап өөренип эгелээн. 
Школаныӊ «Шилгижек» аттыг фольклор бөлгүмүнүн ойнакчызы. I-ги Республика чергелиг Т.Т. Балдан аттыг тыва хөгжүм херекселдериниӊ ойнакчыларыныӊ мөөрейинге идекпейлиг киришкен. Хөй-хөй Республика чергелиг база кожуун чергелиг мөөрейлерниӊ чангыстыӊ күүселдезинде база бөлгүм «Шилгижек»-биле чаӊгыс эвес удаа шаӊналдыг черлерниӊ эдилекчизи. 
Хостуг үелеринде хоккей, футбол ойнаарынга ынак. 
Келир үениң хөгжүмчүзүнге чедиишкиннерни, бедик сүлдени, хей аътты күзедивис.